making new medical technologies available in Hungary

Members

Dr. Takács Zoltán

Farmakológus, molekuláris farmakológus és feltaláló, aki a ligand-receptor kölcsönhatások funkcionális és genomikai vonatkozásaira specializálódott. A „Designer Toxinok” társ-feltalálója, az állati méreg nagy átbocsátású szűrésére alkalmas technológiai platform kidolgozója, új terápiás kulcsvegyületek keresése céljából. Dr Takács Zoltán féle toxin könyvtárak kidolgozása vezetett a Kv1.3 K + csatorna autoimmun megbetegedéseihez és a KcsA ligandumához, amely az első olyan K + csatorna volt, amelynek szerkezetét – szelektív inhibitor nélkül – röntgen-krisztallográfiával állapították meg. Takács Zoltán a Columbia Egyetemen szerzett PhD fokozatot farmakológiában, posztdoktori kutatómunkáját a Rockefeller Egyetemen és a Yale Egyetemen végezte, továbbá a Chicagói Egyetemen tanult mielőtt elindította volna a ToxinTech-t, amely az új, állat toxin eredetű terápiás vegyületek kifejlesztését célozta meg. Columbia Earth Institute Fellowship és a National Geographic Society Emerging Explorer díjainak címzettje. Az egyetemektől a biotechig terjedő időszakban Dr Takacs Zoltán széles körben előadást tartott szerte a világon, és megalapozott nemzetközi hálózattal rendelkezik a toxinminták elérésére. Kutatásait a CNN, a BBC, a PBS és a National Geographic Channel közvetítette.

Korábbi munkahelyek: Columbia University, Rockefeller University, Yale University, University of Chicago, ToxinTech

Szakterület: állati méreg toxinok, molekuláris farmakológia, gyógyszerfejlesztés

Dr. Prof. Dr. Nacsa János

 Dr. Nacsa János kutatóorvos, az eddig egyetlen, embereken is hatékonyan működő HIV vakcina kidolgozásában részt vevő orvosmikrobiológus, immunológus. MD és PhD fokozatát a Szegedi Tudományegyetemen szerezte HIV ellenes szerek fejlesztésének témakörében, majd a Food and Drug Administration (FDA) Center for Biologics Evaluation and Research (CBER), ezt követően pedig a National Institutes of Health(NIH), National Cancer Institute (NCI) intézetekben dolgozott az Egyesült Államokban a virológia és a sejtes immunológia területén. A pre-klinikai szintű, HIV megelőző és terápiás vakcinakutatásban elért úttörő eredményeit az NIH laborjában valósította meg. Jelenleg az Országos Vérellátó Intézet kutatási és projekt igazgatója, és a Szegedi Tudományegyetem vendégprofesszora

Dr. Farkas Sándor

SOTE Általános Orvosi Karán végzett 1981-ben. Ezt követően 33 évig dolgozott a Richter Gedeon gyógyszergyárban és szakmai tapasztalatokat szerzett preklinikai és klinikai gyógyszerkutatásban és fejlesztésben, legutóbb, mint kutatási portfólió menedzser és projekt koordinátor. 1990 és 1992 között másfél év szakmai tapasztalatot szerzett Japánban a Tokiói Egyetem Gyógyszerészeti karán is vendégkutatóként. PhD tudományos fokozattal rendelkezik. Szakmai munkásságát 37 nemzetközi folyóiratban megjelent közlemény fémjelzi, valamint az, hogy 20 feletti számú szabadalmi bejelentésben feltaláló(társ). 2016 óta egyéni vállalkozóként biztosít tudományos tanácsadói, minőségbiztosítói, projektvezetési és koordinációs szolgáltatásokat élettudományi és biotechnológiai  tárgyú K+F+I projektekben.

Szakterületek: Elektrofiziológia, neurofarmakológia, keringésfarmakológia, biztonságfarmakológia, ipari gyógyszerkutatás-fejlesztés, mikrobiológia, immunológia

Korábbi munkahelyek: National Institutes of Health, National Cancer Institute, Food and Drug Administration (Center for Biologics Evaluation and Research), Acheuron Pharmaceutical – USA, Szegedi Tudományegyetem

Dr. Rácz Gábor Zoltán

 végzettség: klinikai kutatási munkatárs (CRA), elméleti orvostudományok PhD, okleveles biológus

korábbi munkahelyek: AstraZeneca Magyarország Kft, Semmelweis Egyetem, NIH National Institute of Dental and Craniofacial Research, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

szakterület: klinikai fázisú gyógyszerfejlesztés, molekuláris biológia és génterápia, sejtosztódás-szabályozás és molekuláris jelátvitel

DProf. Dr. Daniel Cioca, M.D., Ph.D.,

Dr. Daiel Cioca kutatóorvos, a Temesvári Egyetem Sejtes és Molekuláris Biológiai Intézetének társprofesszora. Orvosi diplomáját a Victor Babes Orvostudományi Egyetemen, PhD fokozatát a Shinshu University School of Medicine-en (Matsumoto, Japan) szerezte, majd ez követően tovább dolgozott a Shinshu Egyetemen, a Fred Hutchinson Cancer Research Center-ben (Seattle, USA), és az Institute for Biomedical Aging Research-ben (Innsbuck, Austria).

Korábbi munkahelyek: Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA, USA, Austrian Academy of Sciences, Innsbruck, Austria

Szakterület: Immunobiology, immunohematology, immunogerontology, sejtes immunológia

Dr. Hornyák Péter

Molekular biológus Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen biológusként diplomázott molekuláris biológia szakirányon, majd tanulmányait Angliában folytatta. A londoni Birkbeck College-ban szerezte meg második mestervizsgáját; fehérjekomplexeket vizsgált strukturális biológiai és biokémiai módszerek segítségével. Érdeklődése ekkor fordult a gyógyszerfejlesztés és kutatás irányába. Felvételt

Dr. Hujber Zoltán

Hujber Zoltán, molekular biologus (Ph.D. kandidatus). Diplomámját 2014-ben szerezte meg, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. Egyetemi évei alatt a Tudományos Diákkör hallgatójaként lehetősége volt az egyetemi kutatásokba bekapcsolódni, amelynek során a tumorsejtek metabolikus profiljának vizsgálatával foglalkozott. 2014-ben felvételt nyerte a Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Onkológia programjára. PhD hallgatóként a Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetében dolgozott, ahol a tumorsejtek anyagcseréjének vizsgálatát és az azzal összefüggő szabályozási mechanizmusok feltérképezését tűzte ki célul. 2016 óta fő kutatási területe a humán gliomák tanulmányozása. Eddigi vizsgálataiba a gliomák nagy százalékára jellemző izocitrát-dehidrogenáz enzim mutációjával foglalkozott. Kutatásai során azt tanulmányozta, hogy az izocitrát-dehidrogenáz enzim és a mutáció terméke (2-hidroxiglutarát) hogyan befolyásolja a tumorsejtek anyagcseréjét és terápiás érzékenységét. A kutatói munkája során kapott eredményeit hazai és nemzetközi újságokban publikálta. Doktori munkája során számos laboratóriumi technikát elsajátított. 

Szakmai tapasztalattal

rendelkezik in vitro sejttenyésztésben (például emlőrák, fibroszarkóma, glioma, colon karcinóma, limfóma sejtvonalak), sejtvonalak különböző hatóanyagokkal való kezelésében, proliferációs tesztek alkalmazásában, apoptózis tesztekben, fehérje-extrakciós módszerekben, Western blot-ban,

immuncitokémiában, immunhisztokémiában, metabolit-extrakcióban (glikolitikus, trikarbonsav-ciklus, onkometabolitok), 13C-jelöléses technikában, folyadékkromatográfia-tömegspektrometriában, Seahorse mérésben, DNS extrakcióban, PCR technikában és gélelektroforézisben. Továbbá tapasztalatot szerezett humán mintákkal (vérplazma, biopsziás minták) kapcsolatos munkákban is. Számos nemzetközi és hazai konferencia aktív résztvevője.

Végzettség: gyógyszerész (Semmelweis Egyetem); Ph.D. onkológia (Semmelweis Egyetem) 

Korábbi munkahelyek: Semmelweis Egyetem, Budapest

Szakterület: tumorbiológia, tumor-anyagcsere, célzott terápia

Hégely Bernadett:

A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának negyedéves hallgatójaként tanulmányai során a tudomány több ágazatába nyílt lehetősége betekinteni. Szakdolgozata témájának a molekuláris biológiát választotta, ennek köszönhetően jelenleg a komoly tudományos tapasztalattal rendelkező kutatócsoport tagja.